Bloeddrukmeting bij de kat

Een hoge bloeddruk komt veel voor bij oudere katten, maar wordt vaak pas in een laat stadium opgemerkt. Meestal pas nadat er problemen optreden zoals plotseling blind worden, een hersenbloeding, nierfalen of hartfalen. Ook minder duidelijke verschijnselen kunnen optreden. Zo kan een hoge bloeddruk ook leiden tot hoofdpijn, wat bijvoorbeeld onrustig of gejaagd gedrag kan veroorzaken.

Vaak is een hoge bloeddruk het gevolg van andere, onderliggende oorzaken. Verreweg de meest voorkomende oorzaken zijn nier- of schildklierproblemen. Bij katten met deze problemen moet daarom twee keer per jaar de bloeddruk gemeten worden. Daarnaast kunnen verschillende tumoren leiden tot een verhoogde bloeddruk, bijvoorbeeld een bijniertumor.

Een hoge bloeddruk is niet te voorkomen, maar gelukkig wel goed te behandelen. In eerste instantie zal gezocht worden naar de onderliggende oorzaak. Daarnaast zal medicatie voorgeschreven worden die de bloeddruk verlaagd. In het begin zal het effect van de medicatie met regelmatige controles onderzocht moeten worden, zodat de medicatie eventueel kan worden bijgesteld. Als de bloeddruk voldoende hersteld is zullen controles slechts één of twee keer per jaar plaatsvinden.

Een bloeddrukmeting is voor de kat niet pijnlijk of stressvol. Uw kat krijgt een kleine manchet om de staart, waarvan we de druk een aantal keer laten oplopen en weer langzaam laten afnemen. Ondanks dat we de bloeddrukmeting in alle rust zullen uitvoeren, houden we bij de interpretatie van de resultaten uiteraard rekening met het “witte jas effect”.

Katten met een hoge bloeddruk kunnen nog vele jaren leven, als de onderliggende ziekte onder controle blijft en de bloeddruk gereguleerd wordt. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de praktijk. Omdat een hoge bloeddruk vaak voorkomt en ernstige gevolgen kan hebben, is de bloeddrukmeting ook standaard opgenomen in onze seniorencheck, als de dierenarts daar aanleiding toe ziet.