Honden chippen, registreren en UBN aanvragen

Er is in Nederland een grote vraag naar honden. Helaas groeit hierdoor de illegale hondenhandel. 

Jaarlijks komen er naar schatting 50.000 honden uit het buitenland naar Nederland. Dit zijn vooral pups uit Oost-Europa, maar ook zwerfhonden uit Zuid-Europa en landen buiten de EU. Een aanzienlijk deel van deze handel vindt illegaal plaats. Vaak is er geen aandacht voor het welzijn van de jonge honden: pups worden op te jonge leeftijd gescheiden van hun moeder, hebben vervalste papieren, en worden onder slechte omstandigheden getransporteerd. Ze komen verzwakt aan en overlijden regelmatig onnodig door ziektes die voorkomen hadden kunnen worden.

Om deze malafide hondenhandel beter tegen te gaan, gelden er sinds november 2021 strengere regels rondom het chippen en registreren van honden.

Het laten chippen en registreren van uw hond is in Nederland wettelijk verplicht. Het chippen en de registratie regelt u bij uw dierenarts.

Wanneer is het laten chippen en registreren van een hond verplicht?
In Nederland geldt sinds april 2013 een chip- en registratieplicht voor honden. Vanaf 1 november 2021 zijn daar strengere regels bij gekomen. Alle nieuwe pups moeten binnen zeven weken na geboorte gechipt en geregistreerd zijn en een EU-Dierenpaspoort hebben. Honden die uit het buitenland gehaald zijn, moeten binnen twee weken aan deze registratie eisen voldoen. 

Vanaf 1 november 2021 moet ook elke hond die van eigenaar wisselt een chip, registratie en een paspoort hebben. Wanneer u een hond koopt of krijgt, moet de hond dus aan al deze eisen voldoen. Als dit niet zo is, bent u ook als nieuwe eigenaar in overtreding.

Registratie eerste eigenaar: UBN aanvragen
Een nieuwe regel vanaf november 2021 is dat de eerste eigenaar zich registreert. Zonder de registratie van de eerste eigenaar mag een hond niet gechipt en geregistreerd worden. 

De eerste eigenaar is meestal de fokker of de importeur van de hond. Maar ook als u thuis eenmalig een nestje heeft, is deze registratie verplicht. Om uzelf te laten registeren als eerste eigenaar vraagt u een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  
Met dit UBN kan de dierenarts het chipnummer en het paspoortnummer van de hond registreren in een van de daarvoor aangewezen portalen. 

Europees- dierenpaspoort
De verplichting van een Europees-dierenpaspoort geldt voor alle honden die vanaf 1 november 2021 naar een nieuwe eigenaar gaan. Eigenaren die een hond namen voordat de regelgeving van kracht werd, hoeven geen paspoort voor hun hond aan te schaffen, tenzij ze met hun hond naar het buitenland reizen of als zij hun hond verkopen/overdragen aan een nieuwe eigenaar.

Heeft u een paspoort nodig voor uw hond? Bijvoorbeeld omdat u het oude paspoort kwijt bent of omdat u met uw hond de grens over wilt; dan kunt u deze aanvragen en laten maken bij de dierenarts. Door de nieuwe regelgeving mogen dierenartsen niet zomaar meer een paspoort maken zoals het vroeger ging. Iedereen die na november 2021 een Europees-dierenpaspoort wilt, moet een UBN nummer aanvragen.
Met dit UBN nummer kan de dierenarts een paspoort maken. De dierenarts zal uw UBN nummer in combinatie met het chipnummer en paspoortnummer registreren bij het RVO. Let op: een dier zonder chipnummer kan niet geregistreerd worden bij het RVO.

Per ongeluk een hond zonder chip en/of registratie gekocht?
Of bent u opgelicht met een vals paspoort? Vraag dan in ieder geval direct een UBN aan en laat uw nieuwe hond door de dierenarts chippen en registreren bij een van de aangewezen portalen. 

UBN aanvragen kan via:
https://mijn.rvo.nl/niet-bedrijfsmatig-huisdieren-houden